Gestionarea infrastructurilor critice

 afis Final Infrastrucura

 

 

PROGRAM DE PREGATIRE PRACTIC-APLICATIVA

GESTIONAREA INFRASTRUCTURII CRITICE

Programul de pregatire practic-aplicativ care are ca tema gestionarea securității infrastructurii critice organizat de Centrul de Strategii Avansate este susținut de experți din cadrul unor instituții cu atribuții în gestionarea infrastructurilor critice și experți independenți, conținând prelegri și ateliere practice având ca finalitate interoperabilitatea unor structuri cu atribuții în administrarea infrastructurilor critice.

 

Scop general

dezvoltarea abilităților manageriale și a deprinderilor practice de execuție pentru controlul unei situații complexe de securitate ce vizează infrastructura.

 

Obiective

  • perfecționarea managementului la nivelul conducerii ierarhice;
  • dezvoltarea deprinderilor lucrative pentru cunoașterea permanentă a realității infrastructurilor;
  • creșterea responsabilităților structurilor ierarhice pentru identificarea, definirea și gestionarea unei situații complexe de securitate.

Participanți

– activi: se desemnează de conducerea instituției;

– colaboratori: cu care se cooperează;

– observatori – reprezentanți locali;

– invitați: instituții municipale și județene, primărie, prefectură, reprezentanți armată, interne etc.

ETAPE DE PREGĂTIRE:

I. Pregătirea teoretico-metodologică:

II.  Organizarea pentru aplicație            

III. Identificarea factorilor de (in)securitate

  1. Identificarea infrastructurilor critice
  2. Definirea măsurilor de prevenție; de lichidare a urmărilor; responsabilități suplimentare; intervenția din exterior.
  3. Prevenția

VII. Protecția infrastructurilor critice:

VIII. Reziliența infrastructurilor critice

  1. Finalizarea Planului de gestionare a securității infrastructurilor critice apartinând Județului
  2. Prelucrarea analitică a Planului de gestionare a securității infrastructurilor critice apartinând Județului
  • noi linii de acțiune și propuneri;
  • actualizarea/adaptarea conținutului.