afis_small_orient
11/04/2016 Comments are off CSA
Share:

Orientul Mijlociu

 afis-orient-compressor

Argument

Orientul Mijlociu este cea mai volatila regiune geopolitica la nivel international caracterizata printr-un complex de securitate unic, cauzat in special de cele peste 75% din rezervele mondiale de hidrocarburi ce se regasesc in acest areal. Drept urmare, Orientul Mijlociu este marcat atat de interesele de hegemonice ale actorilor regionali cat si de interesele strategice ale marilor puteri, devenind totodata epicentrul sistemului de relatii internationale.
In acest context, studiile privind Orientul Mijlociu tin capul de afis in cercetarile academice geopolitice, geostrategice si geoeconomice, regiunea fiind concomitent un furnizor de securitate, ca urmare a resurselor energetice, dar si un generator de insecuritate, fiind marcata de: propagarea terorismului de sorginte fundamentalist- islamica, inarmare nucleara, conflicte sectare samd.
Concluzionand, este usor a intelege astfel, cum actualele dinamici geopolitice din Orient, nu vor marca doar viitorul regiunii, ci viitoarea arhitectura de securitate globala.

Conferențiază

Ambasadorul Republicii Arabe Egipt în România E.S. Dl Mohamed Alaaeldin Aly Shawky Elhadidi, Ambasadorul Regatului Haşemit al Iordaniei în România E.S. Dl Saker MALKAWI, Ambasadorul Republicii Islamice Iran în România E.S. Dl. Hamid MOAYYER,
și
Dl Gen (r.) Dr Alexandru Grumaz, Gen (r.) Constantin Degeratu, Drd Razvan Munteanu, Vasile Simileanu, Catalin Buciumeanu, Drd. Flavius Caba și alți invitați speciali.

Informatii generale privind programul Orientul Mijlociu

Grup tinta: Cursul se adreseaza acelor care sunt interesati de o buna intelegere a lumii contemporane, din institutiile publice şi private. De asemenea sunt incurajati masteranzii si doctoranzii sa aplice in cadrul programului.

Perioada de desfasurare: 18 aprilie – 19 mai 2016

Locatia: Hotel Marshal Garden (Bucuresti)

Admiterea

Admiterea in cadrul programului se face prin analiza CV-ului candidatului de catre o Comisie de evaluare. Cunoasterea limbii straine reprezinta un avantaj in selectionarea participantilor. Perioada de inscriere: Depunerea canditaturii se realizeaza pana in data de 14 aprilie 2016. Participarea la curs obligatorie. Modalitatile de lucru sunt centrate catre fiecare participant, lectorul avand doar rolul de facilitator in procesul de invatare.

Taxa de participare

Taxa de participare este de 800 RON (700 RON pentru studenti) cu posibilitatea de a fi achitată în două tranșe. Aceasta se va achita in contul RO98BACX0000000894531001 deschis la Banca Unicredit Tiriac, doar dupa confirmarea de participare. Pentru inscrieri sau informatii suplimentare ne puteti contacta prin e-mail office@strategiiavansate.ro sau telefonic la 0742.945.769

Tehnici---facebook-compressor
21/03/2016 Comments are off CSA
Share:

Tehnici in analiza de intelligence

afis1-compressor

 

Argument

Tehnici in analiza de intelligence este primul program de acest gen adresat Societatii Civile din Romania. Beneficiile lui sunt multiple mai ales pentru cei care doresc sa priveasca, pe cat este cu putinta, in mod obiectiv firul evenimentelor. Analiza de intelligence este un istrument de gandire care ne ajuta sa intelegem complexitatea lumii in care traim diminuand in mod eficient gradul de incertitudine din deciziile pe care le luam. Utilizat de Serviciile Secrete, Guverne, Multinationale, Trusturi, ONG-uri (precum Wikileaks) si alti actori prezenti in lumea noastra, acest instrument ofera o perspectiva largita asupra unor fenomene aparent fara nici o legatura intre ele. Analiza de intelligence surprinde, prin felul in care este alcatuita, doua aspecte extrem de importante: ceea ce se afla in fata noastra si nu poate fi vazut si acel ceva discret ce asteapta sa fie vazut/perceput, analizat dar mai ales inteles. in ambele cazuri este nevoie ca mintea noastra sa transceada limitele informatiilor incomplete, sa fie intotdeauna disponibila catre noi ipoteze, sa-si structureze problemele intr-o modalitate analitica ba chiar sa fie capabila sa lucreze cu ipoteze concurente. in decursul anilor analiza de intelligence a dezvoltat si rafinat mai multe tehnici capabile sa dea raspunsuri adecvate la provocari concrete.

Informatii generale privind programul Tehnici in analiza de intelligence

Grup tinta: Cursul se adreseaza acelor care sunt interesati de o buna intelegere a lumii contemporane, din institutiile publice şi private. De asemenea sunt incurajati masteranzii si doctoranzii sa aplice in cadrul programului. Participantii vor forma o grupa de maxim 20 de persoane. Perioada de desfasurare: 4 – 9 aprilie 2016  Locatia: Hotel Marshal Garden (Bucuresti)

Obiective

 • Definirea si clasificarea metodelor de “analiza structurată”, ca taxonomie cu opt categorii distincte de tehnici analitice structurate.
 • Vizualizarea și descompunerea obiectivului unei analize în elemente de bază prin liste de verificare construite pe conceptualizarea, sortarea și clasificarea indicatorilor și prin intermediul instrumentelor de analiza structurată: tipuri de Mapping (hărți), Matrici și rețele.
 • Tipuri de «brainstorming» și construirea unui « Cross-Impact Matrix » ca instrument de clasificare a relațiilor dintr-un sistem complex.
 • Construirea scenariilor de evoluție prin identificarea indicatorilor de măsurare (calitativa/cantitativă) și validarea lor în funcție de gradul de certitudine/incetitudine.
 • Generarea și testarea ipotezelor prin Diagnoza, Analiza ipotezelor concurente, Argument Mapping si Deception Detection. 
üEvaluarea cauzelor și efectelor prin metoda de analogiilor structurate, unde ipotezele cheie vor fi particularizate pentru a fi folosite în construirea de previziuni. Aici vor interveni ca instrumente de analiză structurată: schimbul de roluri- Red Hat Analysis (analiza palariilor ganditoare) și Outside-In Thinking & policy forecasting.
 • “Challenge Analysis” – ajută analistul să vadă și să înțeleagă obiectivul analizei propuse din mai multe perspective. Aici sunt propuse două metode de analiză – “Premortem Analysis” si “Structured Self-Critique” (autocritica structurată) – care au rolul de a oferi posibilitatea analistului să-și prevadă/conștientizeze propriile erori analitice. Prin analiza impactului si a gradului de probabilitate se evidentiaza cum pincipiile conventionale pot fi eronate uneori contaminând toată analiza. Aici pot fi folosite, ca metode de analiză, în creionarea unor soluții alternative: “Devil’s Advocacy”, Red Team Analysis si metoda Delphi.
 • “Managementul conflictelor” ca metoda de analiză în procesul de învățare și cunoaștere prin “Adversarial Collaboration” (colaborare în contradictoriu) și “Structured Debate” (dezbatere structurată), unde participanții se opun prin soluții argumentate.
 • “Decision Support“ (suport decizional) incude patru tehnici care ajută decidenții să facă cele mai bune alegeri într-o situație de criză. 
üUltimul capitol, „Vision of the Future”, propune o nouă tehnică de analiză structurată “Complexity Manager”, care are la bază combinarea unor variabile predefinite și măsurate cantitativ/calitativ pe o perioadă de timp concretă (ex. 2020). Aici analiștii se comportă ca fiind în anul respectiv (ex.2020) și se cere o descriere structural-imaginară a momentului predefinit.

PATRU METODE DE ANALIZĂ 
CLASIFICAREA METODELOR DE ANALIZĂ STRUCTURALĂ 
EX: 


 1. Avizul expertului
 • Este o metoda tradițională de analiză
 • Este o combinație între instrumente de analiza de expertiza și gândirea critică
 • În categoria avizului expertului intră urmatoarele instrumente de analiza: rationamentul probatoriu, metoda analizei istorice, metoda studiului de caz și metoda comparației (raționament prin analogie).
 • Des întâlnită ca metodă de cercetare în mediul postuniversitar (ex: științele sociale).
 1. Analiza structurată
 2. Analiza ipotezelor
 3. Metoda Red Team 


Admiterea

Admiterea in cadrul programului se face prin analiza CV-ului candidatului de catre o Comisie de evaluare. Cunoasterea limbii straine reprezinta un avantaj in selectionarea participantilor. Perioada de inscriere: Depunerea canditaturii se realizeaza pana in data de 31 martie 2016. Participarea la curs obligatorie. Modalitatile de lucru sunt centrate catre fiecare participant, lectorul avand doar rolul de facilitator in procesul de invatare. De aceea dobandirea tehnicilor de analiza presupune prezenta la curs in proportie de 100%.

Taxa de participare

Taxa totala de participare este de 1.500 RON. Aceasta se va achita in contul RO98BACX0000000894531001 deschis la Banca Unicredit Tiriac, doar dupa confirmarea de participare. Pentru inscrieri sau informatii suplimentare ne puteti contacta prin e-mail office@strategiiavansate.ro sau telefonic la 0742.945.769

imag eveniment infrastructura 2
28/10/2015 Comments are off CSA
Share:

Gestionarea infrastructurilor critice

 afis Final Infrastrucura

 

 

PROGRAM DE PREGATIRE PRACTIC-APLICATIVA

GESTIONAREA INFRASTRUCTURII CRITICE

Programul de pregatire practic-aplicativ care are ca tema gestionarea securității infrastructurii critice organizat de Centrul de Strategii Avansate este susținut de experți din cadrul unor instituții cu atribuții în gestionarea infrastructurilor critice și experți independenți, conținând prelegri și ateliere practice având ca finalitate interoperabilitatea unor structuri cu atribuții în administrarea infrastructurilor critice.

 

Scop general

dezvoltarea abilităților manageriale și a deprinderilor practice de execuție pentru controlul unei situații complexe de securitate ce vizează infrastructura.

 

Obiective

 • perfecționarea managementului la nivelul conducerii ierarhice;
 • dezvoltarea deprinderilor lucrative pentru cunoașterea permanentă a realității infrastructurilor;
 • creșterea responsabilităților structurilor ierarhice pentru identificarea, definirea și gestionarea unei situații complexe de securitate.

Participanți

– activi: se desemnează de conducerea instituției;

– colaboratori: cu care se cooperează;

– observatori – reprezentanți locali;

– invitați: instituții municipale și județene, primărie, prefectură, reprezentanți armată, interne etc.

ETAPE DE PREGĂTIRE:

I. Pregătirea teoretico-metodologică:

II.  Organizarea pentru aplicație            

III. Identificarea factorilor de (in)securitate

 1. Identificarea infrastructurilor critice
 2. Definirea măsurilor de prevenție; de lichidare a urmărilor; responsabilități suplimentare; intervenția din exterior.
 3. Prevenția

VII. Protecția infrastructurilor critice:

VIII. Reziliența infrastructurilor critice

 1. Finalizarea Planului de gestionare a securității infrastructurilor critice apartinând Județului
 2. Prelucrarea analitică a Planului de gestionare a securității infrastructurilor critice apartinând Județului
 • noi linii de acțiune și propuneri;
 • actualizarea/adaptarea conținutului.

 

Untitled-4_mini
25/01/2015 Comments are off CSA
Share:

Managemetul portuar și Securitatea martimă a României în noul cotext de securitate la Marea Neagră


Untitled-4_mini

Argument

Centrul de Strategii Avansate în parteneriat cu Academia Navala „Mircea cel Bătrân” deruleză împreună programul Managementul Portuar și Securitatea Maritimă a României în noul context de securitate la Marea Neagră. Acest program contribuie la aprofundarea unui set de instrumente economice, manageriale și de securitate cu care se confruntă, cel mai adesea, cei care activează în zona portuară deopotrivă – militari sau civili.

Teme abordate

I.

 • Management naval și portuar
 • Organizarea transporturilor navale și a sistemului portuar
 • Siguranța maritimă și securitate portuară

II.

Securitate modernă

 1. Tema concept, conceptii valori, interese și obiective
 2. Factori de securitate și (in)securitate
 3. Doctrine, politici si strategii de Securitate Moderna

Repere de securitate în Europa de Sud-Est

 1. Aspecte geopolitice-zonale și regionalizare europeană
 2. Zona Europei de Sud-Est și regiunile adiacente
 3. Arealul strategic de securitate zonală Carpato-Nord Danubiano-Pontic – Zona extinsă a Mării Negre

III.

Medierea – Modalitate de soluționare pașnică a diferendelor internaționale

IV.

Flagelul terorist în arealul Mării Negre

 1. Amenințări teroriste și securitatea portuară în regiunea extinsă a Mării Negre
 2. Dimensiunea navală a prevenirii și combaterii terorismului

V.

Intelligence și Analiza de Informații

 1. Concept, concepții, forme și metode
 2. Ciclul de inteligence
 3. Analiza de informații.

Seminar: Aplicarea scenariului Active Endeavour NATO în Marea Neagră.

Grup tinta

Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate de o bună înţelegere a mediului de securitate din zona extisă a Mării Negre, ce-şi desfăşoară activitatea în sistemul public și privat.

Admiterea

Se face in urma analizei CV-ului aplicantului de catre o comisie de evaluare. Numarul maxim de participanti admisi va fi de 20 de persoane.

Taxa

Taxa totala de participare: 1.000 RON – cu posibilitatea achitarii acesteia in două transe pâna la finalizarea programului.

Program

Prima saptamână …………….6-7 februarie

A doua săptămână.………….13-14 februarie

A treia săptămână.…………..20-21 februarie

Ultima săptămână………….. 27-28 februarie

Loc de desfasurare

Academia Navală Mircea cel Bătrân – Constanța

Detalii suplimentare puteți cere la adresa de mail office@strategiiavansate.ro

Vă așteptăm cu interes candidatura.

imag eveniment tehnici
22/08/2014 Comments are off CSA
Share:

Tehnici in analiza de intelligence

tehnici-intelligence-nov-2015

Argument

Tehnici in analiza de intelligence este primul program de acest gen adresat Societatii Civile din Romania. Beneficiile lui sunt multiple mai ales pentru cei care doresc sa priveasca, pe cat este cu putinta, in mod obiectiv firul evenimentelor. Analiza de intelligence este un istrument de gandire care ne ajuta sa intelegem complexitatea lumii in care traim diminuand in mod eficient gradul de incertitudine din deciziile pe care le luam. Utilizat de Serviciile Secrete, Guverne, Multinationale, Trusturi, ONG-uri (precum Wikileaks) si alti actori prezenti in lumea noastra, acest instrument ofera o perspectiva largita asupra unor fenomene aparent fara nici o legatura intre ele. Analiza de intelligence surprinde, prin felul in care este alcatuita, doua aspecte extrem de importante: ceea ce se afla in fata noastra si nu poate fi vazut si acel ceva discret ce asteapta sa fie vazut/perceput, analizat dar mai ales inteles. in ambele cazuri este nevoie ca mintea noastra sa transceada limitele informatiilor incomplete, sa fie intotdeauna disponibila catre noi ipoteze, sa-si structureze problemele intr-o modalitate analitica ba chiar sa fie capabila sa lucreze cu ipoteze concurente. in decursul anilor analiza de intelligence a dezvoltat si rafinat mai multe tehnici capabile sa dea raspunsuri adecvate la provocari concrete.

Informatii generale privind programul Tehnici in analiza de intelligence

Grup tinta: Cursul se adreseaza acelor care sunt interesati de o buna intelegere a lumii contemporane, din institutiile publice şi private. De asemenea sunt incurajati masteranzii si doctoranzii sa aplice in cadrul programului. Participantii vor forma o grupa de maxim 20 de persoane. Perioada de desfasurare: 23 – 28 noiembrie 2015 sau 20 nov – 12 dec 2015 Locatia: Urmeaza sa fie anuntata.

Admiterea

Admiterea in cadrul programului se face prin analiza CV-ului candidatului de catre o Comisie de evaluare. Cunoasterea limbii straine reprezinta un avantaj in selectionarea participantilor. Perioada de inscriere: Depunerea canditaturii se realizeaza pana in data de 20 noiembrie 2015. Participarea la curs obligatorie. Modalitatile de lucru sunt centrate catre fiecare participant, lectorul avand doar rolul de facilitator in procesul de invatare. De aceea dobandirea tehnicilor de analiza presupune prezenta la curs in proportie de 100%.

Taxa de participare

Taxa totala de participare este de 1.000 RON. Aceasta se va achita in contul RO98BACX0000000894531001 deschis la Banca Unicredit Tiriac, doar dupa confirmarea de participare. Pentru inscrieri sau informatii suplimentare ne puteti contacta prin e-mail office@strategiiavansate.ro sau telefonic la 0742.945.769

Coordonatori

Doctor Constantin Onisor

Director de Program, General de Brigada, Profesor Universitar

Ioana Dumitriu

Catalin Buciumeanu

cultura de securitate - poster
15/08/2014 Comments are off CSA
Share:

Cultura de Securitate si Analiza de Intelligence

Strategii și instrumente în administrarea riscurilor de securitate contemporane

cultura de securitate - poster

Argument.

Programul Cultura de Securitate și Analiza de Intelligence demarează un studiu al instrumentelor și metodelor necesare analizei mediului politic, economic şi social global cu care se confruntă deopotrivă sectorul privat, public și societatea civilă în acest moment.

De ce eșuează analizele politice, economice și sociale? De ce aceste insuccese conduc către breșe de securitate și lipsa oricăror reacții în fața unor amenințari reale, venite pe toate căile, din partea unor state care își reconfigurează pozițiile în mediul global într-un context și așa foarte complicat?

Toate aceste interogații sunt exact punctele de la care programul Cultura de Securitate și Analiza de Intelligence pornește o incursiune în instrumentele și metodele necesare analizei mediului global actual cu care se confruntă atât sectorul privat, public și societatea civilă.

În marea majoritate a cazurilor gradul de insecuritate este proporțional cu incapacitatea de a decodifica în mod corect informațiile pe care le primim din mediul extern, pe foarte multe direcții și din foarte multe domenii. Coroborate, analizate, instrumentalizate, acestea dau cheia potrivită realității pe care o trăim.

În acest sens experți și practicieni din domeniul informațiilor și al construcției de comunități vă vor pune la dispoziție o viziune despre prezentul, trecutul și viitorul relațiilor globale.

Grup ținta

Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate de o bună înţelegere a mediului de securitate contemporan, ce-şi desfăşoară activitatea în mediul public și privat.

Admiterea

Se face in urma analizei CV-ului aplicantului de catre o comisie de evaluare. Numarul maxim de participanti admisi va fi de 20 de persoane. 

Taxa

Taxa totala de participare: 1700 RON – cu posibilitatea achitarii acesteia in trei transe pana la finalizarea programului.

Program:

Prelegeri si dezbateri: 2 februarie – 5 martie 2015

Practica: 9 – 19 martie 2015

Cercetare: 23 martie – 13 aprilie 2015

Sustinerea lucrarii: 20-21 aprilie 2015

Lectori

Dr. Jan Gavrila

General (r.)

Strategic leadership

Dr. Constantin Onisor

Prof. Univ. General (r.)

Analiza de informatii – repere teoretice si exerciții practice

Dr. Alexandru Gălușcă

General (r.)

Parteneriatele strategice ale României. NATO – evoluții și perspective

Dr. Vasile Ene

Colonel

Rolul armatei în securitatea națională. Capacitatea de reacție a României la granița de est: Marea Neagră, Regiunea autonomă Transnistreană, Ucraina

Dr. Răzvan Buzatu

Analiza mediului global. Construcție și deconstrucție de state și națiuni

Dr. Adrian Ionel

Bioterorism și Biotehnologii

Dr. Dan Tofan

Premisele atacului cibernetic

Dr. Ștefan Blacioti

Securitatea Alimentară a României – vulnerabilități, amenințări, riscuri

Răzvan Munteanu

Analiza arealului Orientul Mijlociu

Dr. Cătălin Buciumeanu

Analiza arealului Pacificul de Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

Cei interesați pot solicita mai multe informații pe office@strategiiavansate.ro sau la telefon 0742.945.769

dezvoltare_personala
15/08/2014 Comments are off CSA
Share:

Dezvoltare personala si antreprenoriat

poster_curs_dezvoltare_personala_2

Centrul de Strategii Avansate introduce în Romania un program educational cu profil economic intitulat Dezvoltare personalaa si antreprenoriat care îsi începe cursurile luni, 5 mai 2014, în cadrul Bibliotecii Academiei Române, Cupola de Sticla.

Dezvoltare personala si antreprenoriat este un program destinat tuturor persoanelor care:

 • - doresc sa dobândeasca noi competentele profesionale
 • - vor sa puna bazele unei afaceri în România,
 • - cauta oportunitati de dezvoltare a propriei afaceri
 • - vor să își dezvolte rețeaua de networking în mediul de afaceri

Antreprenoriatul se bazeaza pe viziune și inovare, dar în egală măsură pe standarde și ghiduri ce permit unei persoane să-și pună în practică ideile de afaceri, să-și organizeze compania și să-și protejeze interesele. Asta înseamnă, procesarea informațiilor utile afacerii, precum și conducere si organizare riguroasa. În acest sens, programul școlii antreprenoriale stimulează dezvoltarea abilitatilor profesionale si aplicarea practica a cunoasterii.

Programul este structurat pe 3 module, care se întind pe o perioada de 7 saptamâni, in baza unui sistem integrat: teorie (30%) – practică (70%) și 6 ore de consultanță pentru fiecare participant pe propria afacere/idee de afacere.

Observații:

 • - Cursurile sunt interactive și necesită prezență obligatorie
 • - În cadrul orelor de practică, cursanții sunt împărțiți în grupe pentru a elabora un plan de afaceri, un proiect de dezvoltare corporativă sau o întreprindere simulată pe suportul unui model de afacere.
 • - Sesiunile de consultanță individuală pe planul/idea de afacere al/a participantului se desfășoară astfel: câte o ora pentru fiecare din temele abordate la curs.

Participantii vor beneficia de 7 ore de consultanta de la experti in domeniul financiar, marketing, PR si Comunicare, dezvoltare personala, management de proiect si competitive intelligence pentru implementarea ideei de afacere sau dezvoltarea unei existente.

Pentru a obține mai multe informații privind desfășurarea Programului Dezvoltare personala si antreprenoriat vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa office@strategiiavansate.ro

strategii_de_politica_externa
09/07/2014 Comments are off CSA
Share:

Strategii de politica externa si instrumente de implementare

poster_curs_politica_externa

Admitere

Strategii de Politică Externă este cel mai complex program al Centrului de Strategii Avansate, care a oferă o perspectivă holistică asupra problematicilor de politică externă în actualul context global.

Programul se adresează tuturor persoanelor interesate de o bună înţelegere a politicii externe contemporane, cu precădere lucrători în domeniul relaţiilor externe şi personal din top şi middle managment al companiilor multinaţionale.

Programul durează 13 săptămâni şi este alcătuit din 4 module de cursuri intensive şi un modul suplimentar de prelegeri, susţinute de personalităţi cu o bogată experienţă în diplomaţia românească. Peste 20 de lectori specializaţi, diplomaţi, specialişti în ştiinţe politice, politologi vor prezenta şi discuta teme precum:

 • Diplomaţie economică
 • Securitate şi Intelligence
 • Public Diplomacy
 • Geopolitică
 • Diplomaţie regională

Modulele sunt structurate astfel:

MODUL 1: DIPLOMAŢIE ECONOMICĂ

Securitatea economico-financiară / Lector: Mihai Marcoci

Rolul politicilor monetare în elaborarea politicii externe / Lector: Valentin Lazea

Identificarea şi gestionarea riscurilor / Lector: Mihai Petre

MODUL 2: SECURITATE ŞI INTELLIGENCE

Strategii de lobby în diplomaţia contemporană / Lector: Cătălin Buciumeanu

Rolul şi instrumentele negocierii în conflictele internaţionale / Lector: Simona Măleşcu

Protecţia diplomatică / Lector: Valeriu Ivan

Disoluţia şi reconstrucţia statelor / Lector: Catalin Raiu

Sisteme de securitate europeană / Lector: Mihai Bădescu

MODUL 3: PUBLIC DIPLOMACY

Analiza discursului diplomatic / Lector: Mihai Marcoci

Relaţii publice internaţionale / Lector: Dumitru Borţun

Manipulare în mesajele de politică externă / Lector: Ştefan Stănciugelu

MODUL 4: GEOPOLITICĂ

Analiza constituţională comparată / Lector: Marieta Safta

Guvernanţă europeană în epoca postpoliticii / Lector: Cătălin Valentin Raiu

Geopolica religiilor / Lector propus: Mirel Bănică

Caracteristici ale politicii externe americane / Lector: Bogdan Antoniu

Analiza sistemelor politice / Lector: Laurenţiu Ştefan

MODUL 5: DIPLOMAŢIE REGIONALĂ

Gestionarea conflictelor / Lector: Ştefan Glăvan

Relaţiile diplomatice România – Moldova / Lector: Liliana Popescu

Republica Moldova între Federaţia Rusă şi Uniunea Europeană / Lector: Aurel Preda

Federaţia Rusă – repere ale diplomaţiei / Lector: Laurenţiu Constantiniu Diplomaţia chineză în era globalizării / Lector: Ion Donca

Modele de bună practică în diplomaţie / Lectori: diplomaţi de carieră

Admiterea

Admiterea la curs se face în urma analizei CV-ului aplicantului de catre o comisie de evaluare.

Înscrierile se fac la adresa: office@strategiiavansate.ro

Relaţii şi informaţii la telefon: 0742 945 769

Taxa de participare

Taxa totala a cursului este de 2000 RON, cu posibilitatea achitarii in trei transe pana la finalul cursului.

După primirea acceptului, cursantul trebuie să plătească taxa în contul Unicredit Țiriac: RO89BACX0000000894531001.

Grup Tinta

Cursul se adreseaza tuturor persoanelor interesate de o buna intelegere a politicii externe contemporane, cu precadere lucratori in relatii externe si personal din top si middle management al companiilor multinationale.