businessman-silhouette-background
Designation:

Dan TOFAN

Sunt specialist in securitate cibernetica, cu o experiența vasta in domeniu, formata atat in structuri guvernamentale, medii academice cat si companii private. Dețin un titlu de doctor in informatica, obținut in 2012 la ASE Bucuresti, cu o teza axata pe domeniul securitații cibernetice, precum si numeroase certificari in domeniu (Certified Ethical Hacher, Certified Penetration Testing Engineer, ISO 27001 Lead Auditor).
in prezent ocupa funcția de director tehnic la Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica – CERT-RO, aflat in coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaționala. Principalele activitați desfasurate se axeaza pe domeniile ”computer incident response” (raspuns la incidente de securitate cibernetica) precum si managementul securitații informațiilor in sistemele informatice.
Domenii de interses si expertiza: IT, Securitate cibernetica.