Scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru angajatii din domeniul IT

In Monitorul Oficial nr. 575/10.09.2013 a fost publicat Ordinul comun al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, ministrului pentru Societatea Informationala, ministrului Finantelor Publice nr. 539/225/1.479/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Potrivit prevederilor acestui act normativ, angajatii operatorilor economici care desfasoara  activitatea pe teritoriul Romaniei , al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

Scutirea de impozit pe venit se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire.

Conditiile care trebuie indeplinite conform art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal sunt:

- posturile pe care sunt angajati corespund listei ocupatiilor din anexa nr. 1, respectiv analist, programator,proiectant de sistem informatic, etc;

- postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

- angajatii au diploma acordata după finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2 din ordin, si presteaza efectiv una dintre activitatile specificate in anexa nr. 1;

- angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari SUA, aferent  fiecarui  angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit (venit calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a înregistrat venitul).

Documente necesare incadrarii persoanelor angajate persoanelor in prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003. Dosarul cuprinzand documentele justificative se pastreaza la sediul angajatorului.

- act constitutiv,

- organigrama angajatorului,

- fisa postului,

- copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamântul universitar de lunga durata, insotita de copia legalizata de pe foaia matricola, respectiv copia legalizată a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia legalizata a suplimentului la diploma,

- contractul individual de munca sau copia legalizata a acestuia,

- statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,

- comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;

- balanta analitica in care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

XSLT by CarLake